Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
Netværk, sendere og antenner (4 items)
Netværksplanlægning, opbygning af sendenet m.v.
Wednesday 14 June 2006 / Pierre author list
Regnekursus i dB for broadcastere
En lille vejledning i hvordan man anvender dB og hvordan man kan regne frem og tilbage mellem almindelige tal og dB
on 02 Feb 2008 by Pierre author list
Læs hvis du er vant til at aflæse dB værdier på forskellige apparater, men ikke helt er klar over hvad de dækker over, eller hvis du har en FM-sender og ikke helt ved hvad det betyder for den feltstyrke, som dine lyttere skal modtage, hvis du skruer op eller ned for senderen.
FM replanlægningen
De anvendte beregningskriterier
on 25 May 2007 by Pierre author list
Denne artikel gennemgår konsekvenserne af nogle af de ændrede planlægningskriterier, som vil blive anvendt, hvis replanlægningen gennemføres.
På flere punkter vil de nye beregningskriterier give væsentlig dårligere dækning, end vi er vant til.
(Oprettet: 2007-04-21, opdateret: 2007-05-25)
Autoroute info 107.7 FM
Single Frequency Network i praksis
on 23 Aug 2006 by Pierre author list
Denne artikel gennemgår hvordan et Single Frequency Network (SFN) til dækning af fx. et motorvejsnet kan udføres i praksis, med udgandpunkt i den franske motorvejstrafik-informationsradio som kan høres på de fleste franske motorveje på 107.7 FM.
Verdens mest berømte antennemast
on 15 Jun 2006 by Pierre author list
I afdelingen for det lidt mindre seriøse, er her nogle billeder af verdens mest berømte antennemast...
 

RSS Feeds
Our news can be syndicated by using these rss feeds.
rss1.0
rss2.0
rdf
All trademarks are © their respective owners, all other content is © Soelberg Broadcast & IT Consult ApS. Deep-linking to pages on this site is allowed.